Medezeggenschapsraad                                                

Het MBO heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 2 medewerkers en 2 studentenZij vertegenwoordigen het personeel en de studenten en komen op voor de belangen van deze groepen. De MR praat en denkt mee met het managementteam over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school.

Studentenraad

De studentenraad behartigt de belangen van de MBO-studenten. Een vertegenwoordiging van de raad zit in de MR. Maandelijks wordt er vergaderd over alle zaken waar studenten mee te maken krijgen. Hierdoor hebben studenten ook een stem in het onderwijs. De raad denkt mee en geeft advies over lessen, toetsen, examinering, stages, voorzieningen in gebouwen, lesmethodes en docenten.

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is een organisatie voor en van MBO-ers. JOB komt op voor de rechten van alle MBO-ers in Nederland en dus ook in de BES. De organisatie geeft advies en informatie over alles wat met het MBO te maken heeft. JOB is gevestigd in Europees Nederland (Amsterdam). Kijk voor meer informatie op www.jobmbo.nl