Het MBO heeft een zorgcoördinator die kan ondersteunen als er zaken zijn waar je als student tegenaan loopt, waardoor je bijvoorbeeld niet goed verder kunt met je studie.

Je bespreekt dit natuurlijk eerst met je studieloopbaanbegeleider. Afhankelijk van de zorgpunten verwijst de studieloopbaanbegeleider door naar de zorgcoördinator of de teamleider. Samen worden dan de vervolgstappen besproken.

Als we er op school niet uitkomen om je verder te helpen, verwijst de zorgcoördinator je door naar het EOZ, Expertise Centrum Onderwijszorg Bonaire. Zij geven individuele begeleiding, begeleiding bij dyslexie, begeleiding bij fysieke of psychische beperkingen en verzorgen trainingen.