Nieuwsberichten

Het aantal studenten op MBO Bonaire sterk gestegen

MBO Bonaire heeft bijna 50% meer studenten dan vier jaar geleden. Dit is met name te danken aan de enorme groei in het aantal BBL-studenten. In 2017 waren dat er 10 en in 2021 zijn dat er 203.

Na 2017 heeft MBO Bonaire alle opleidingen stevig onder de loep genomen. Verschillende
opleidingen zijn gestopt om de kwaliteit van het onderwijs weer op orde te krijgen. Tegelijkertijd
heeft MBO Bonaire verschillende nieuwe BBL-opleidingen opgezet. Dit doen zij in samenwerking
met het bedrijfsleven om goed aan te sluiten op de vraag in de markt.

Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe opleiding tot beveiliger. Vanuit de overheid en de
particuliere beveiligingsbranche speelde al jaren de vraag naar een goede MBO opleiding voor
beveiligers. In nauwe samenwerking met de Rijksdienst Caribisch Nederland, JICN, particuliere
beveiligingsorganisaties, ROA en SVPB heeft MBO Bonaire gekeken naar de inhoud van de
opleiding. Op deze manier is een opleiding ontwikkeld die volledig voldoet aan de exameneisen én
de eilandelijke situatie op Bonaire. De BBL-opleiding tot beveiliger is dit studiejaar gestart met 25
studenten.

Ook de BBL-opleidingen Kinderopvang, Techniek en Juridisch Medewerker zijn tot stand gekomen
na een vraag uit de markt. Liset de Keijzer, unit-directeur MBO Bonaire, legt uit: “vaak worden wij
benaderd door een organisatie die een wens heeft tot opgeleid personeel. Wij gaan dan
onderzoeken of deze vraag breed gedragen wordt en wat de mogelijkheden zijn tot het opzetten
van een aansluitende opleiding. Zo zijn we nu aan het onderzoeken of het eiland een opleiding in
de retail nodig heeft”. Op deze manier beoogt MBO Bonaire het eiland én haar beroepsbevolking
verder te professionaliseren.

Bij een BBL-opleiding combineren studenten werk met school. “En dat is lang niet altijd makkelijk.
Toch valt ons op met hoeveel enthousiasme onze BBL-studenten weer naar school gaan. We
hebben veel bewondering voor hun doorzettingsvermogen om school, werk en gezin te
combineren.”

MBO Bonaire staat altijd open voor een vrijblijvende gesprek met het bedrijfsleven. Kijk op
mbobonaire.com/bedrijven voor meer informatie en contactgegevens.

Vragen?
Start de chat