Examenbureau

Op het MBO ben je tijdens de opleiding al aan het examineren. Ieder behaald examen is een stap naar het halen van jouw diploma. Het examenbureau speelt een belangrijke rol bij de examinering. Zij zijn betrokken bij het hele proces van het vaststellen, het afnemen en het archiveren van examens.

Tijdens de opleiding krijg je overzichten van jouw behaalde examencijfers die de SLB-er met jou persoonlijk bespreekt. Daarnaast heeft het examenbureau van iedere student een eigen examendossier waarin alle gemaakte examens bewaard worden. Je kunt vragen om inzage in jouw dossier wanneer je bijvoorbeeld een examen niet gehaald hebt.

Het MBO heeft ook een examenreglement. Het is belangrijk om goed te weten wat hier in staat.

Vragen aan het examenbureau?

Stuur een mail naar 

Vragen?
Start de chat