Klachtenregeling

Het MBO streeft naar goede contacten met studenten en ouders/verzorgers. Toch kan het voorkomen dat je van mening verschilt met een docent of de schoolleiding. Het is dan goed te weten waar je met jouw klacht terecht kunt.

Te volgen procedure bij klachten:

  • Je maakt een afspraak met de (vak)docent en probeert met de betreffende docent de kwestie uit te spreken en tot een aanvaardbare oplossing te komen.
  • Lukt dit niet, dan neem je contact op met de teamleider en leg je uit waarom je niet tevreden bent over de aangeboden oplossing.
  • Als dit gesprek ook niet tot de gewenste oplossing leidt, dan vraag je een gesprek aan met de Unit-Directeur.
  • Kom je er nog niet uit of heb je klachten over de schoolleiding? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de voorzitter College van Bestuur van de school.
  • Als dit gesprek alsnog niet tot de gewenste oplossing leidt, kun je jouw klacht schriftelijk melden aan het bestuur van de Stichting Scholengemeenschap Bonaire (SSGB). Het bestuur doet een uitspraak, nadat alle partijen gehoord zijn. Je kunt jouw brief richten aan mw. Roselin Marin, ter attentie van het bestuur SGB –
  • Als je je niet kunt vinden in de uitspraak van het bestuur kun je je uiteindelijk wenden tot de Klachtencommissie Onderwijs BES , Via OLB: +599 717 53 30.
  • Bij de directie van de school is de klachtenregeling in te zien.

Wij hopen uiteraard van harte dat je nooit van deze regeling gebruik hoeft te maken.

Vragen?
Start de chat