Studieloopbaanbegeleider

Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider (SLB-er). De SLB-er begeleidt jou gedurende je opleiding binnen het MBO. Je hebt regelmatig een gesprek met hem of haar over jouw ontwikkeling, cijfers, aanwezigheid en motivatie.

De studiebegeleiding vindt plaats in de ingeroosterde SLB-uren. De nadruk ligt op je studievoortgang. Zijn er zaken waar je tegenaan loopt waardoor je niet goed verder kunt met je studie? Bespreek die dan eerst met jouw SLB-er. Hij of zij verwijst je zo nodig door naar een deskundige binnen de school. Afhankelijk van jouw punten kan dat de zorgcoördinator of teamleider zijn. 

De SLB-er heeft ook contact met jouw ouders/verzorgers. Dit gebeurt op de informatieavonden van school. Het kan ook zijn dat hij/zij contact opneemt wanneer jouw studievoortgang niet goed verloopt.

Vragen?
Start de chat