Deelnemersstatuut

Als student op het MBO heb je rechten en plichten, deze zijn vastgelegd in het deelnemersstatuut. In dit statuut beschrijven we hoe we omgaan met de basisrechten van jou als student.

Denk bijvoorbeeld aan het recht op goed onderwijs en het recht op een veilige school. Daarnaast bevat het statuut ook een aantal plichten die je als student hebt, zoals inzet voor de gekozen opleiding en het respecteren van de gedragsregels.

Dit deelnemersstatuut behandelt naast de rechten en plichten van studenten, ook thema’s zoals beroepshouding, kledingvoorschriften en respectvol gedrag.

Klik hier voor het deelnemersstatuut.

Vragen?
Start de chat