Studentenraad

De studentenraad behartigt de belangen van de MBO-studenten. Een vertegenwoordiging van de raad zit in de Medezeggenschapsraad.

Maandelijks wordt er vergaderd over alle zaken waar studenten mee te maken krijgen. Hierdoor hebben studenten ook een stem in het onderwijs. De raad denkt mee en geeft advies over lessen, toetsen, examinering, stages, voorzieningen in gebouwen, lesmethodes en docenten.

Vragen?
Start de chat