Secretariaat

Het secretariaat is een belangrijk informatiepunt op het MBO. Je kunt daar terecht met heel veel zaken die te maken hebben met je studie, zoals:

 • Inschrijving opleiding
 • Wijziging persoonlijke gegevens
 • Schoolverklaring
 • Uitlenen van laptops
 • Afmelding bij ziekte
 • Inleveren van de doktersverklaring
 • Inleveren Praktijk overeenkomst (POK)
 • Inleveren Onderwijsovereenkomst (OOK)
 • Leerplichtformulier voor de leerplichtambtenaar (SEK)
 • Informatie over studiefinanciering
 • Printcards

Het secretariaat is er voor iedereen: (toekomstige) studenten, ouders/verzorgers en bedrijven en in-stellingen.

Vragen?
Start de chat