Secretariaat

Het secretariaat is een belangrijk informatiepunt op het MBO. Je kunt daar terecht met heel veel zaken die te maken hebben met je studie, zoals:

  • Inschrijving opleiding
  • Wijziging persoonlijke gegevens
  • Schoolverklaring
  • Afmelding bij ziekte of afwezigheid om dringende redenen
  • Inleveren van de doktersverklaring bij afwezigheid tijdens examens
  • Inleveren Praktijk overeenkomst (POK)
  • Inleveren Onderwijsovereenkomst (OOK)
  • Leerplichtformulier voor de leerplichtambtenaar (SEK)
  • Informatie over studiefinanciering
  • Printcards

Het secretariaat is er voor iedereen: (toekomstige) studenten, ouders/verzorgers en bedrijven en in-stellingen.

Vragen?
Start de chat