Ouders

En opeens bent u de ouder van een student! De stap naar het middelbaar beroepsonderwijs is niet alleen spannend voor uw kind, maar kan ook voor u een groot moment zijn.

Uw kind zet belangrijkste stappen richting zelfstandigheid en stippelt zijn/haar toekomst langzaam uit. U bent als ouder heel belangrijk in dit proces. U kunt helpen bij de studiekeuze en motiveren tijdens de opleiding. 

MBO Bonaire

MBO staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Studenten worden bij MBO Bonaire opgeleid voor een vak en klaargestoomd voor het werkveld. Na afronding van de opleiding krijgen ze een erkend MBO-diploma, die de kans op een leuke baan vergroot.

Bij MBO Bonaire is uw kind verzekerd van een kwalitatief onderwijs. Sinds 2018 hebben wij het kenmerk ‘basiskwaliteit’. Hiermee voldoen wij aan alle kwaliteitseisen van de Inspectie van het Onderwijs. Dit wil zeggen dat wij hetzelfde niveau aanbieden als MBO scholen in Nederland.

Opleidingsaanbod

Aankomende studenten kunnen kiezen uit verschillende opleidingen, verdeeld in 8 sectoren. Het meest actuele aanbod kunt u terugvinden op deze website. Wat elke studie gemeen heeft, is dat er een theoriedeel en een praktijkdeel is. Op school leren ze de theorie en tijdens excursies, stages en projecten leren ze de praktijk. Zo creëren we vakmensen waar bedrijven behoefte aan hebben. 

Begeleiding 

Studentenzorg staat bij ons hoog in het vaandel. Wij weten dat iedere student uniek is en andere begeleiding nodig heeft. Tijdens de studie van uw kind komt hij verschillende mensen tegen. Een Studieloopbaanbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor uw kind en houdt de studievoortgang van uw kind in de gaten. Stages worden gelopen bij Erkende leerbedrijven, waar studenten begeleid worden door leermeesters. Vanuit school krijgen ze tijdens stage ondersteuning van een BPV-begeleider. Als er zaken zijn waardoor uw kind niet goed verder kan met zijn studie, bespreekt hij dit met de zorgcoördinator. Omdat we een kleine school zijn, hebben we veel persoonlijke aandacht voor onze studenten. 

Verzuim

Op het MBO worden studenten voorbereid op een baan in het bedrijfsleven. Daar wordt verwacht dat je er altijd bent. Wij rekenen dan ook op aanwezigheid bij alle onderwijsactiviteiten. Absentie kan leiden tot een achterstand in de studie. Als uw kind niet kan komen wegens ziekte of familieomstandigheden, moet dit gemeld worden bij het secretariaat en de SLB’er. Als wij ons zorgen maken over de afwezigheid van uw kind, nemen wij hierover contact met u op. In sommige situaties zijn wij verplicht een melding te doen bij studiefinanciering en de leerplichtambtenaar. Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan bent u verantwoordelijk voor het afmelden van uw kind bij afwezigheid.

Suggesties

Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) ideeën voor ons onderwijs, dan horen we dat graag! Op onze contactpagina staan de verschillende manieren om ons te bereiken.

Vragen?
Start de chat