Nieuwsberichten

Hoog bezoek!

Op vrijdagmiddag 21 september jongstleden heeft de gezaghebber dhr. Rijna, samen met oud-gezaghebber dhr. Domacassé tussen tussen 13.00 en 14.00 uur een bezoek gebracht aan de tweedejaarsstudenten van de MBO-opleiding Helpende Zorg en Welzijn.

De studenten hadden de gezaghebber en oud-gezaghebber uitgenodigd om ze alles te kunnen vragen over het werk dat ze uitvoeren en de macht die het hebben van deze functie met zich meebrengt. Dit in het kader van het lesonderwerp Omgaan met macht en Omgaan met grensoverschrijdend gedrag bij macht.

Deze periode wordt tijdens de lessen veel aandacht besteed aan het hebben van macht en hoe je daarmee om kunt en moet gaan. De gezaghebber is een prima voorbeeld van het eiland als je spreekt over iemand met macht, had de klas bedacht, daarom hebben ze hem uitgenodigd.

Iedereen weet dat het eiland een gezaghebber heeft, maar wat doet hij nu eigenlijk precies? Moet je een diploma hebben om gezaghebber te worden? Hoe gaat de gezaghebber om met het hebben van macht? En met de druk die het met zich meebrengt? Hoe laat je je macht gelden? De studenten hadden hun vragen zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt. De interesse van de studenten was groot, ze hebben het ervaren als een geslaagd bezoek!

Vragen?
Start de chat