Nieuwsberichten

MBO Bonaire en het CORONAVIRUS (COVID-19)

Geen les op MBO Bonaire tot 7 april 2020

De school is gesloten tijdens de noodverordening van het EBT (Eilandelijke Beleidsteam). Deze verordening duurt tot 7 april 2020. Wanneer de termijn van de noodverordening wordt aangepast, zal dit mogelijk ook consequenties hebben voor onze school.

Examinering

MBO Bonaire doet er alles aan om te zorgen dat deze situatie zo min mogelijk invloed heeft op de studievoortgang van onze studenten. Onze focus ligt daarbij op de examenkandidaten.

Er is een programma opgesteld voor mei om de examens zo goed mogelijk te laten verlopen. Er wordt een speciaal rooster gemaakt voor deze weken. In de eerste examenweek worden alle generieke vakken geëxamineerd bij de BOL-opleidingen, daarna zijn er examentrainingen die gevolgd worden door praktijkexamens. Wij informeren onze eindexamenkandidaten hierover tijdig.

De school spant zich in om alles goed te laten verlopen. Onze studenten moeten dat natuurlijk ook doen! Zorg dat je deze weken goed gebruikt om jouw (al eerder opgelopen) achterstanden in te lopen of te beperken.

Online onderwijs

De komende weken wordt het MBO-onderwijs op afstand gegeven. De docenten hebben alle studenten studiewijzers en opdrachten gemaild. Hiervoor is het mailadres van school gebruikt. In de mail staat ook te lezen hoe je contact kunt hebben met je docenten. Ze zitten voor je klaar om antwoord te geven op je vragen!

Het is belangrijk dat je de komende weken werkt aan de opdrachten die je gekregen hebt, we willen namelijk voorkomen dat je een grote achterstand oploopt. De docenten noteren of jij jouw opdrachten inlevert. Op deze manier houden wij jouw inzet bij.

Het is geen vakantie! Realiseer je dat wanneer je je niet houdt aan de afspraken, dit zal leiden tot studievertraging.

Kun je niet bij je mail komen?

Wanneer je niet bij je mail kunt komen, omdat je bijvoorbeeld je wachtwoord bent vergeten of niet kunt inloggen, dan kun je contact opnemen met onze ICT-afdeling. Zij zijn tijdens schooluren per app bereikbaar op +5997851693.

Heb je geen internet thuis? Dan is het belangrijk dat jij dit ook aan je SLB’er doorgeeft. Wij verzamelen deze informatie en geven het door aan het OLB en RCN.

Probeer zelf ook zoveel mogelijk te kijken naar mogelijkheden in jouw omgeving om te werken aan jouw schoolopdrachten.

BPV (stages)

De BPV gaat gewoon door zolang je welkom bent op je BPV-bedrijf en dit bedrijf zich houdt aan de richtlijnen van de overheid en RIVM. Wanneer dat niet het geval is, neem dan direct contact op met je BPV-begeleider van school. Wij kijken in dat geval samen met jou naar oplossingen.

Wanneer er geen mogelijkheid is om je te plaatsen bij een ander erkend bedrijf, dan blijf je thuis. Misschien zijn er BPV-opdrachten die je thuis kunt afmaken. Zorg in ieder geval dat je uren zijn afgetekend.

Je mag niet zelf beslissen om thuis blijven. Wanneer je vindt dat jouw werkplek niet veilig is, neem dan contact op met je praktijkopleider(leermeester) en je BPV-begeleider van school. Zij zoeken samen met jou naar een oplossing en maken  daarover afspraken.

De examencommissie van school zal zich buigen over de uren die jij in de BPV hebt gemist. Wanneer er aangetoond kan worden dat jij voldoende hebt geoefend en geleerd, kan er besloten worden om jou vrijstelling te geven. Is dat niet het geval? Dan zal besloten worden dat jij op een ander moment nog de gemiste uren moet inhalen.

Begeleiding Zorgstudenten

Onze zorgcoördinator Mavis Abrahams is op woensdag en donderdag beschikbaar om begeleiding op afstand te bieden. Je kunt haar mailen, zodat ze met jou kan afspreken hoe jullie contact hebben. Haar mailadres is mavis.abrahams@sgbonaire.com of bel met +5997859020.

Inschrijf- en adviesdag van 4 april gaat niet door!

De inschrijf- en adviesdag van 4 april wordt naar een later moment verschoven. Wanneer wij hierover meer duidelijkheid hebben, maken wij deze datum bekend via social media en de radio.

Inschrijven op het MBO

Je kunt je inschrijven op het MBO via het digitale inschrijfformulier op de website. Wij nodigen je dan uit voor een intakegesprek. Dit kan een skypegesprek zijn maar het kan ook, als het MBO weer open is, op school gebeuren.

Vragen?

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar secretariaat.mbo@sgbonaire.com.

Vragen?
Start de chat