Nieuwsberichten

Minister Dijkgraaf in gesprek met studenten van MBO Bonaire over slavernijverleden

Afgelopen vrijdag heeft minister Robbert Dijkgraaf een bezoek gebracht aan MBO Bonaire. Daar heeft hij met studenten gesproken over de gevolgen van de slavernij die nu nog zichtbaar zijn. Met een dans hebben de studenten uitgebeeld wat zij voelen en hoe zij denken over slavernij. Daarna zijn er een aantal kritische vragen voorgelegd aan de minister.

De ontmoeting met de minister van Onderwijs, Cultuur en Media begon met een dans uitgevoerd door de studenten van de sector Dienstverlening. Voor veel studenten is het lastig om in het Nederlands te praten over de slavernij. Zij beheersen de taal niet voldoende om hun gevoelens in woorden uit te drukken. Met een indrukwekkende dans, ontworpen door de studenten zelf, hebben zij overgebracht wat zij denken en hoe zij zich voelen.

Na de dans is gesproken over het slavernijexcuus van premier Rutte. Onder meer over de timing van het excuus, en de nog zichtbare verschillen tussen Europees Nederland en Bonaire als gevolg van het slavernijverleden. Met het maken van de excuses rijst de vraag bij de studenten of er nu veranderingen gaan komen. De studenten hebben een beeld geschetst van de verschillen in kansen, faciliteiten en lonen. Zo moeten veel studenten werken naast hun opleiding om hun familie te helpen bij de financiën. Om als student op jezelf te gaan wonen is zeer moeilijk voor elkaar te krijgen. De kosten voor betaalbare woningen en levensonderhoud zijn hoog.

Liset de Keijzer, interim unitdirecteur MBO Bonaire, prijst het doorzettingsvermogen van de studenten: “De kwaliteitseisen van Nederland zorgen voor een studie op hoog niveau. Omdat veel studenten de Nederlandse taal minder goed beheersen vraagt dit veel van hen. De combinatie van werken en leren is zwaar en een dagelijkse uitdaging. Ik ben enorm trots op onze studenten en de collega’s die hen elke dag begeleiden.”

De studenten zijn dankbaar dat minister Dijkgraaf de tijd heeft genomen om naar hen te luisteren. “Wij hopen dat wij in de toekomst de veranderingen op ons dushi Bonaire kunnen zien.”

Aansluitend hebben Klaske Apperloo, Voorzitter College van Bestuur Scholengemeenschap Bonaire en Liset de Keijzer met minister Dijkgraaf gesproken over studiefinanciering en de behoefte aan betaalbare studentenwoningen. Daarnaast is gesproken over uitdagingen van MBO Bonaire op het gebied van taal bij volgende wetswijzigingen en de samenwerking met MBO in Nederland en de regio.

Minister Robbert Dijkgraaf is op werkbezoek op Bonaire, Aruba en Curaçao voor het Ministerieel Vierlandenoverleg en de herdenking van het slavernijverleden.

Vragen?
Start de chat