Nieuwsberichten

ROC Mondriaan en MBO Bonaire bundelen krachten

ROC Mondriaan en Scholengemeenschap Bonaire hebben op 3 december een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin ze afspreken nauw samen te werken om het beroepsonderwijs op Bonaire te versterken. De ondertekening vormt de officiële start van de scholenband, nadat beide scholen al zo’n twee jaar expertise uitwisselden op het terrein van MBO ICT onderwijs en de inhoudelijke begeleiding van mbo-stagiaires uit Bonaire bij Nederlandse bedrijven en instellingen. Het doel is om de samenwerking uit te bouwen in de richting van sectoren techniek, hospitality en zakelijke dienstverlening. Harry de Bruijn is als lid van het College van Bestuur een van de drijvende krachten achter de scholenband: ‘’Deze scholenband is goed voor beide partijen. We inspireren en versterken elkaar met een gezamenlijke doelstelling: het versterken van het beroepsonderwijs en het opleiden van gekwalificeerd personeel in Haaglanden én op Bonaire.’’ 

IT-opleiding op Bonaire

De School voor ICT van ROC Mondriaan heeft afgelopen jaar samen met MBO Bonaire hard gewerkt aan het opzetten van de ICT-opleiding IT Systems & Devices (voorheen systeembeheer) op het eiland. Er zijn onder andere lokalen ingericht, er wordt online lesgegeven en overlegd tussen docenten van beide scholen (teach-the-teacher) en er is een docent van ROC Mondriaan gedetacheerd naar Bonaire. Een grote rol is weggelegd voor Cisco Networking Academie die ook investeert in de aanschaf van hard – en software en scholing. Samen met Axians is men gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting van een les-op-afstandlokaal.

Stagelopen

Een groepje studenten van MBO Bonaire loopt al stage in Nederland en wordt begeleid door ROC Mondriaan. Ruvinia Gomez is student Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang en loopt op dit moment stage in Den Haag: ‘’Het is heel spannend om ver weg van huis te leren en werken. Maar de begeleiding is goed en ik leer superveel!’’

De huisvesting en de sociaal-maatschappelijke begeleiding worden verzorgd door Turan Goeloe.  Een en ander is mogelijk gemaakt door financiële steun van het departement onderwijs van het eiland Bonaire én het Ministerie van Onderwijs in Den Haag.  Unit directeur MBO Bonaire Liset de Keijzer: ‘’Met de financiële steun konden we de studenten met gerust hart overdragen aan deze professionele organisaties. De langdurige samenwerking die we nu met ROC Mondriaan aangaan biedt ons een enorme kans het beroepsonderwijs op het eiland te versterken.’’

Scholenband

ROC Mondriaan en SGB gaan in hun scholenband op veel terreinen samenwerken. Door kennis en ervaringen uit te wisselen op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied leren partijen van elkaar. Het gaat om uitwisseling van methodieken en lesmaterialen, het beschikbaar stellen van online lessen, begeleiding van stagiaires en om het delen van kennis met betrekking tot leerlingvolgsystemen.

MBO Bonaire als onderdeel van de SGB, is een brede scholengemeenschap met ruim 2000 leerlingen en studenten die onderwijs verzorgt in meer dan 30 opleidingen. ROC Mondriaan biedt in Haaglanden circa 240 mbo-opleidingen aan ongeveer 20.000 studenten en verzorgt onderwijs en educatie aan zo’n 5000 volwassenen. ROC Mondriaan organiseert het onderwijs kleinschalig op 26 scholen.

Vragen?
Start de chat