Nieuwsberichten

Update Covid-19 – MBO Bonaire

MBO Bonaire is open! We geven lessen op school en online. Het is voor onze studenten namelijk heel belangrijk dat wij, ondanks de COVID het onderwijs zoveel mogelijk door laten gaan.

Als school doen wij ons best om voor onze studenten en medewerkers een zo veilig mogelijke leer- en werkplek te creëren. Graag informeren wij u over de extra maatregelen die MBO Bonaire heeft getroffen:

Extra hygiëne op school

 • In de lokalen zijn hand sanitizers. Iedere student wordt gevraagd regelmatig zijn handen te reinigen.
 • De toiletten, lokalen en computers worden extra schoongemaakt. In ieder lokaal staan schoonmaakmiddelen.
 • Ventilatie:
  • De conciërge laat deur open staan bij het openen van de lokalen;
  • De docent ventileert regelmatig door het open zetten van een raam en de deur.

1.5 meter afstand

 • Een beveiliger ziet erop toe dat de studenten afstand houden op het schoolplein.
 • In de lokalen wordt de 1.5 m afstand tussen studenten en docenten aangehouden.
 • Wanneer de groep te groot is voor het lokaal wordt de groep gesplitst.
 • Door een aantal groepen thuis onderwijs te laten volgen in Microsoft Teams, zijn er dagelijks minder studenten op school.
 • We gaan werken met twee pauzes om het aantal studenten op het plein terug te dringen.
 • We gaan het rooster proberen zo te maken dat studenten minder hoeven te verplaatsen en in hun eigen lokaal kunnen blijven.
 • Wanneer wij geen 1.5 m kunnen garanderen bijvoorbeeld bij praktijklessen of opdrachten waarbij er samengewerkt moet worden, dragen studenten shields of mondkapjes.
 • Bij vervoer van de studenten worden mondkapjes gedragen.
 • Bij de administratie mag maar 1 bezoeker per keer naar binnen. Dit geldt ook voor de receptie.

Mondkapjes

 • Wanneer studenten mondkapjes willen dragen in de les, is dit toegestaan. De student zorgt in dat geval voor zijn eigen mondkapjes.

Aanpak bij corona klachten

 • Wanneer een medewerker of student klachten heeft (niezen, verkouden, koorts, keelpijn, hoesten) gaat hij naar huis. De medewerker of student keert terug wanneer hij klachtenvrij is. In overleg met de unitdirecteur wordt bepaald of direct een test wordt aangevraagd;
 • Wanneer er medewerkers of studenten in direct contact zijn geweest met besmette personen wordt er getest. Zij gaan in quarantaine.
 • Wanneer de medewerker in staat is om te werken, zal hij dit doen via Microsoft Teams.                       Voor studenten wordt er ook gekeken hoe de achterstand klein gehouden kan worden;
 • Wanneer er indirect contact is geweest met een besmettingsbron, wordt een beslissing over thuis blijven altijd genomen door de unitdirecteur. Deze kan overleg plegen met de GGD.
 • Bij een besmetting van een medewerker of student, wordt er direct overleg gevoerd met de GGD om af te stemmen hoe de school moet handelen.

Online lessen

 • MBO Bonaire gebruikt Microsoft Teams bij online lessen. In het rooster staat TT wanneer een les online aangeboden wordt. De docent geeft les op afstand en de student kan thuis vragen stellen en zijn opdrachten maken.
 • Wanneer een student thuis niet beschikt over een laptop en hij lessen moet volgen via Microsoft Teams, kan hij dat doorgeven aan zijn Slb’er of teamleider. De school zal zich inspannen om een laptop in bruikleen te verstrekken.

BPV

 • Wanneer een BPV-periode afgebroken wordt door de COVID-maatregelen, dan moet de student meteen contact opnemen met zijn BPV-begeleider. Op school zal gekeken worden op welke manier de achterstand beperkt kan worden.

SLB

 • Wanneer een student het toch een beetje spannend vindt om naar school te komen of noodgedwongen thuis moet blijven, is het belangrijk dat hij goed communiceert met zijn Slb’er. Samen kunnen zij naar oplossingen zoeken om te zorgen dat er geen achterstand opgelopen wordt!

De school doet er alles aan om de richtlijnen van het EBT, de GGD en het OLB goed uit te voeren.

Wij hebben hierbij natuurlijk de medewerking van onze studenten nodig bij het naleven van alle voorschriften. Samen kunnen we de school veilig en gezond houden!

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neemt u dan contact op met de teamleider van de opleiding:

Vanessa Daniel (vanessa.daniel@sgbonaire.com), Dienstverlening, Welzijn en Media;

Joery den Biggelaar (joery.biggelaar@sgbonaire.com), Zakelijke Dienstverlening en ICT;

Elton Johnson (elton.johnson@sgbonaire.com) Bouw en Techniek;

Ariadna Timp (ariadna.timp@sgbonaire.com), Sport & Bewegen, Horeca & Toerisme.

Vragen?
Start de chat