Het MBO streeft naar goede contacten met studenten en ouders/verzorgers. Toch kan het voorkomen dat u van mening verschilt met een docent of de schoolleiding. Het is dan goed te weten waar u met uw klacht terecht kunt.

Te volgen procedure bij klachten:

  • U maakt een afspraak met de (vak)docent en probeert met de betreffende docent de kwestie uit te spreken en tot een aanvaardbare oplossing te komen.
  • Lukt dit niet, dan neemt u contact op met de teamleider en legt u uit waarom u niet tevreden bent over de aangeboden oplossing.
  • Als dit gesprek ook niet tot de gewenste oplossing leidt, dan vraagt u een gesprek aan met de unitdirecteur.
  • Komt u er nog niet uit of u heeft klachten over de schoolleiding, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de algemeen directeur van de school.
  • Als dit gesprek alsnog niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u uw klacht schriftelijk melden aan het bestuur van de Stichting Scholengemeenschap Bonaire (SSGB). Het bestuur doet een uitspraak, nadat alle partijen gehoord zijn. U kunt uw brief richten aan mw. Farina de Palm, ter attentie van het bestuur SSGB – Farina.de.Palm@sgbonaire.com
  • Als u zich niet kunt vinden in de uitspraak van het bestuur kunt zich uiteindelijk wenden tot de Klachtencommissie Onderwijs BES , Via OLB: +599 717 53 30.
  • Bij de directie van de school is de klachtenregeling in te zien.

Wij hopen uiteraard van harte dat u nooit van deze regeling gebruik hoeft te maken.