Zorg en Welzijn

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Heb jij iets met kinderen? Vind je ze grappig, origineel, spontaan en vertederend? En begrijp je ook dat kinderen begeleiding en structuur nodig hebben?

Als pedagogisch medewerker kinderopvang bied je dagelijkse opvang aan baby’s, peuters en kinderen van 0 tot 12 jaar. Kinderopvang gebeurt volgens een dagindeling en volgens een bepaald plan. Samen met de kinderen doe je activiteiten die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Daarbij let je goed op hoe kinderen daarmee omgaan. Merk je dat een kind een achterstand heeft in de ontwikkeling? Dan bespreek je dat met je leidinggevende en met de ouders of verzorgers van het kind.

 • Sector Zorg en Welzijn
 • Leerweg BBL
 • Niveau Niveau 3
 • Duur 2 jaar, 3 jaar
 • Taal Nederlands
 • Doelgroep Volwassenen
 • Kosten $286 per jaar

Leren op school

Bij het MBO Bonaire leer je op school én in de praktijk. Zo ga je bijvoorbeeld op oriënterende stage en/of blokstage. Tijdens een stage doe je werkervaring op bij erkende leerbedrijven. Ook ontdek je wat voor werkomgeving goed bij jou past. Gedurende jouw stage word je begeleid door een docent. 

Gewenste vooropleiding

 • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
 • mavo-diploma
 • overgangsbewijs naar havo leerjaar 4
 • mbo-diploma (niveau 2)

Doorstroommogelijkheden

 • Gespecialiseerd medewerker Kinderopvang
 • Onderwijsassistent

Versneld opleiden

De opleiding kan versneld worden doorlopen. Om te weten hoe dat werkt en waar je aan moet voldoen neem je contact op met .

Vragen?
Start de chat