Het secretariaat is een belangrijk informatiepunt op het MBO. Je kunt daar terecht met heel veel zaken die te maken hebben met je studie, zoals:

  • Inschrijving opleiding
  • Wijziging persoonlijke gegevens
  • Schoolverklaring
  • Afmelding bij ziekte of afwezigheid om dringende redenen
  • Inleveren van de doktersverklaring bij afwezigheid tijdens examens
  • Inleveren Praktijk overeenkomst (POK)
  • Inleveren Onderwijsovereenkomst (OOK)
  • Leerplichtformulier voor de leerplichtambtenaar (SEK)
  • Informatie over studiefinanciering
  • Printcards

Het secretariaat is er voor iedereen: (toekomstige) studenten, ouders/verzorgers en bedrijven en instellingen. 

Contact met het secretariaat

Heb je een vraag? Loop gerust even binnen! Je kunt ook telefonisch of via e-mail contact opnemen of een afspraak maken met Rika Godoy of Ricela Hart.

Telefoon: +599 715 7721
E-mail: secretariaat.mbo@sgbonaire.com