Nieuwsberichten

MBO deelt belang praktijkonderwijs met minister Slob

Woensdag 15 januari bezocht de heer Slob (minister Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) MBO Bonaire. Het doel van het bezoek was om een indruk te krijgen van het geboden onderwijs. De focus lag op de praktijkgerichte wijze waarop MBO Bonaire studenten voorbereidt op het werkveld.

De minister werd ontvangen door Liset de Keijzer, unit-directeur MBO. Samen namen ze een kijkje in het onlangs geopende praktijklokaal van de opleiding Zakelijke Dienstverlening. Dankzij een donatie van RCN in de vorm van bureaus, ladeblokken, vergadertafels, beeldschermen en kasten, is dit lokaal volledig ingericht als kantoortuin. De Keijzer vertelt: “Studenten kunnen zo ervaren hoe het is om te werken in een kantooromgeving. Deze praktijkgerichte setting roept een zichtbaar andere houding op bij studenten dan een regulier lokaal.” Studenten van de opleiding Financieel administratief medewerker vertelden de minister over hun ambities en toekomstplannen. Hij gaf aan verrast te zijn over het aantal studenten dat aangaf een eigen bedrijf te willen starten.

Het praktijklokaal van Dienstverlening werd vervolgens bezocht, daar vertelden studenten over hun ervaringen in de les, de vakken en over zichzelf. De minister sprak zijn bewondering uit over de mate waarin de studenten elkaar helpen bij het doorlopen van de studie “zo zou het eigenlijk altijd in de samenleving moeten zijn.” Ook had hij veel respect voor de extra inspanningen door studenten en docenten om het grote aantal Spaanstalige studenten succesvol hun opleiding te laten doorlopen. Bij afronding van het gesprek werd een collage met foto’s van MBO-studenten in praktijksituaties overhandigd.

Een van de belangrijkste pijlers bij het praktijkgerichte onderwijs van MBO Bonaire zijn de stages. Bij een bezoek aan Divi Flamingo sprak minister Slob met studenten Amancia Deguero Zapata (Kok BBL), Albert Valerio en Perla Vorst (Servicemedewerker gebouwen). Hij sprak uit dat ze belangrijk werk doen voor het eiland en adviseerde hen hun dromen na te jagen. Ook gaf hij complimenten aan Nelson Nicolaas, een oud-student van MBO Bonaire die is doorgegroeid tot leermeester voor de volgende generatie.

De Keijzer is blij dat het belang van praktijkonderwijs wordt onderschreven door de minister en de vele samenwerkingsbedrijven op het eiland. MBO Bonaire kijkt daarmee terug op een waardevol bezoek.

Vragen?
Start de chat